ชื่อสินค้า : กว่าจะจบ ป้ายจบรับปริญญา ด้ามยาว ขนาด : - สี :