ชื่อสินค้า : ที่ใส่คลิปลายซานต้าครอส ขนาด : 7.3x7.3 cm สี :