ชื่อสินค้า : ที่ใส่คลิปลายต้นคริสมาส ขนาด : 7.3x7.3 cm สี :